VOV4.VN - Đối với dân tộc Hà Nhì, tính cộng đồng trong làng bản biểu hiện khá tập trung không chỉ trong sản xuất mà còn cả trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng. (Chương trình ngày 13/11/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung