VOV4.VN - Người Pà Thẻn quan niệm: xung quanh họ luôn có các vị thần che chở, đùm bọc, giúp đỡ để họ vượt qua hoạn nạn, tồn tại và mưu sinh. Đối với người Pà Thẻn, vị thần tối cao là thần lửa. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 13/04/2020)

Người Pà Thẻn quan niệm xung quanh họ luôn có các vị thần che chở và đó là thần lửa. Ảnh KT

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung