VOV4.VN - Từ khi có nguồn vốn tín dụng chính sách do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện, nhiều bà con ở Tập Sơn, huyện Trà Cú, Trà Vinh đã có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. (Chương trình 14/9/2018)


Từ nguồn vốn tín dụng, nhiều hộ nghèo vùng đồng bào DTTS xã đặc biệt khó khăn Tập Sơn, Trà Cú, Trà Vinh dần vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: kinhtenongthon.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung