VOV4.VN – Đón khách bằng lời hát, mở cửa, mời nước, hỏi han gia cảnh rồi tán tỉnh nhau cũng bằng những câu hát tình tứ- đó là nét văn hóa của người Sán Dìu. Mời bạn cùng đến Vĩnh Phúc để nghe những câu hát soọng-cô dặt dìu của đồng bào nơi đây. (Chương trình ngày 14/7/2018)

(Người Sán Dìu hát soọng-cô)

Hải Huyển/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung