VOV4.VN - Mời bạn đến khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, Bù Đăng, Bình Phước để khám phá văn hóa Stiêng. (Chương trình ngày 14/10/2019)


Biểu tượng đồng bào sóc Bom Bo giã gạo nuôi quân tại khu bảo tồn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung