VOV4.VN - Trong ngày mừng lúa mới, thay vì tổ chức buổi lễ vào sáng sớm, người Cao Lan tiến hành mừng cơm mới vào lúc xế chiều và phải chọn ngày Ngọ để tổ chức. Và có một điều đặc biệt nữa là: lúa mới và lúa cũ được trộn lẫn với nhau. (Chương trình Tìm hiểu Các dân tộc Việt Nam ngày 14/12/2020)

Trang phục người Cao Lan ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Ảnh KT

Văn Hải/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao