VOV4.VN - Trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia, đồng bào các dân tộc là lực lượng quần chúng quan trọng, trực tiếp và có sức mạnh to lớn. Họ luôn sẵn sàng tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ bảo vệ, an ninh biên giới và là những tấm gương sáng trong các phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 15/3)

Cán bộ biên phòng xuống với dân bản. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung