VOV4.VN - Là cư dân bản địa, cư trú ở các vùng núi cao, cộng đồng Raglai có một nền văn hóa dân gian phong phú và đặc sắc. Cho đến nay, những di sản văn hóa phi vật thể vẫn được trao truyền và gìn giữ như các lễ hội truyền thống, các bản trường ca Akhat - Jucar, đặc biệt là hệ thống dân ca, dân nhạc độc đáo. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 15/4/2020)

Đồng bào Jaglay ở Khánh Hòa có kho tàng văn hóa rất nổi tiếng, trong đó nổi bật là hát A Lâu. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung