VOV2 - Là một cộng đồng dân cư nông nghiệp, chủ yếu trồng trọt làm rẫy, trước kia người Xơ Đăng phải viện vào các lễ thức tín ngưỡng để cầu mong các thần linh phù hộ, che chở cho cuộc sống được yên lành, mùa màng được tươi tốt. Những lễ thức dân gian đó được tổ chức theo chu kỳ làm rẫy trong một năm, có ý nghĩa hết sức quan trọng với người Xơ Đăng. (Chương trình ngày 15/7/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung