VOV2 - Tín ngưỡng phồn thực là sự cầu mong sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật để duy trì nòi giống mùa màng bội thu. Theo các diễn giải này tín ngưỡng phồn thực gắn liền với sự phát triển của dân tộc. (Chương trình ngày 16/9/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung