VOV4.VN - Trong những năm qua các trung tâm y tế các cấp ở các tỉnh miền núi không ngừng được đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp. Đội ngũ y bác sỹ có năng lực chuyên môn và đổi mới về phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đã được nâng lên đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 16/10/2020)

Trạm y tế cấp xã đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh KT

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao