VOV2 - Các lễ hội của đồng bào Thổ diễn ra trong năm liên quan mật thiết tới sản xuất nông nghiệp với những nghi thức hết sức trang trọng. Khi tổ chức lễ xuống đồng, làng chọn một người đàn ông khỏe mạnh, làm ăn khấm khá để thực hiện việc phát nhát dao đầu tiên và chọc lỗ tra hạt giống đầu tiên. (Chương trình ngày 17/6/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung