VOV4.VN - Với đồng bào Ê đê ở Đắc Lắc, lễ kết nghĩa anh em mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. (Chương trình ngày 18/8/2018)


Lễ kết nghĩa của người Ê đê ở Đắc Lắc. Ảnh: báo Đảng Cộng sản Việt Nam

Giàng Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung