VOV4.VN - Thông qua việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc khác, đời sống của bà con Khmer được cải thiện, hệ thống cơ sở hạ tầng ở các phum sóc vùng đồng bào dân tộc được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 18/9/2020)

 Phum sóc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày càng khởi sắc. Ảnh: www.soctrang.gov.vn

VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao