VOV4.VN - Chợ tình Khâu Vai họp đúng một lần vào ngày 27/3 âm lịch ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Không mua bán, người ta đến chợ để gặp lại bạn tình xưa cho thỏa mong nhớ, dù họ đều có chồng, có vợ hoặc đã nên ông, nên bà. (Chương trình ngày 19/5/2019)


Lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2019được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 28.4 đến 1.5 (24 – 27.3 âm lịch). Ảnh: enternews.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung