VOV4.VN - Với người Kor, người Raglai cây nêu là trục tâm linh, là nơi đi về của các vị thần, giúp con người tiếp cận với đấng thần linh, tổ tiên. (Chương trình ngày 20/8/2018)


Cây nêu của người Kor. Ảnh: Cao Chư

Giàng Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung