VOV4.VN - Các nguồn viện trợ sẽ đến với người dân miền Trung kịp thời nhất đó là lời khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, đồng Chủ tịch Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 20/10)

Các nguồn viện trợ cho đồng bào miền Trung sẽ kịp thời . Ảnh VOV

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao