VOV4.VN - Mừng cơm mới là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống sản xuất và văn hóa tinh thần của người Khơ Mú nói chung và người Khơ Mú bản Cha Cuông, xã Ẳng tở huyện Mường Ẳng nói riêng. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 20/11/2019)


Say đắm điệu múa người Khơ mú. Ảnh: dantocmiennui.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung