VOV4.VN - Ở huyện miền núi Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận, ông Chamaleá Lắm là người uy tín tiêu biểu của thôn Trà Co 1, xã Phước Tiến. Với người dân Raglai ở quê hương, ông được coi như người thân trong gia đình. (Chương trình ngày 21/9/2018)


Ông Chamaleá  Lắm động viên hộ nông dân sản xuất.

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung