VOV4.VN - Kaly Trần, trưởng nhóm nhạc dân gian Kaly band người đã thổi hồn vào tiếng chiêng Ba Na và làm cho tiếng chiêng mãi vang xa. (Chương trình Giao lưu Văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 21/10)

 

 

Kaly Trần người thổi hồn cho chiêng.

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung