VOV4.VN - Đến với đồng bào Cao Lan, ngoài những phong tục, tập quán độc đáo đã ăn sâu vào nếp sống của mỗi người, thì ở đó, những làn điệu dân ca cũng vô cùng đặc sắc và ngọt ngào. Trong đó có hát ông. (Chương trình Tìm hiểu Các dân tộc Việt Nam 21/8/2020)

Với người Cao Lan, nam, nữ muốn tìm hiểu nhau phải biết hát ống. Ảnh KT

Văn Hải/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao