VOV2 - Cùng một ý nghĩa cầu cho mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, nhà nhà no ấm, thóc lúa đầy bồ, gà lợn đầy chuồng, song cách thức tổ chức lễ cúng cầu mùa ở mỗi cộng đồng lại có những nét khác nhau. (Chương trình ngày 22/7/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung