VOV4.VN - Với người Chăm ở vùng An Giang, Ramadan là tháng rất quan trọng, liêng thiêng với cả cộng đồng. Vào dịp này tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên phải thể hiện sự sám hối và tẩy chay tâm hồn. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 22/7/2020)

Đồng bào Chăm thực hiện nghi thức tôn giáo trong Tháng Ramadan. Ảnh: baoangiang.com.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao