VOV2 - Mỗi một dân tộc trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nước ta đã sáng tạo và khẳng định một bản sắc riêng, thể hiện đậm đà trong đời sống văn hóa và phong cách sinh hoạt của mình. Người Hà Nhì, với những nét văn hóa độc đáo, góp phần làm đẹp thêm cho vườn hoa đại gia đình các dân tộc Việt Nam. (Chương trình ngày 23/12/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung