VOV4.VN - Rừng không chỉ mang lại giá trị to lớn về mặt kinh tế thông qua các hoạt động sản xuất, rừng gắn với văn hóa sống của nhiều thế hệ người Cơ tu. (Chương trình ngày 24/5/2019)


Bạt ngàn cánh rừng nguyên sinh ở Tây Giang. Ảnh: mientrung.vanhien.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung