VOV4.VN - Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, người Vân Kiều ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã sáng tạo và bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang nét đặc trưng riêng. (Chương trình Tìm hiểu 24/10)

 Tiếng sáo Pi bên dòng thác. Ảnh: Internet

 Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung