VOV2 - Dân tộc Cống ăn Tết truyền thống vào dịp đầu tháng 6 âm lịch. Tết ngô của người Cống được tổ chức vào ngày 1/6 âm lịch hằng năm, mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân được yên bình. (Chương trình ngày 24/6/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung