VOV4.VN - Sử thi của người Xơ đăng T'đrá được phát hiện vào năm 2001, trở thành một trong những dữ liệu quan trọng để Viện Khoa học Xã hội Việt Nam biên tập, xuất bản tập sách: "Kho tàng sử thi Tây Nguyên". (Chương trình ngày 25/8/2018)


Những phong tục, tập quán của người Xơ đăng đều có trong sử thi. Ảnh:dangcongsan.vn

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung