VOV4.VN - Thôn Phia Thắp, xã Quốc Dân, Quảng Yên, Cao Bằng có khoảng hơn 50 hộ gia đình dân tộc Nùng, nhánh Nùng An. Các gia đình nơi đây vẫn duy trì nghề làm hương truyền thống. (Chương trình ngày 26/5/2019)


Trải nghiệm làm hương là một trong những chương trình hấp dẫn du khách tới đây. Ảnh: Tổ quốc

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung