VOV4.VN - Muốn đi chợ nổi Cái Răng, bạn phải dậy từ rất sớm bởi chợ họp từ lúc 4 – 5 giờ. Bình minh chính là thời điểm đẹp nhất để lênh đênh trên sông Cái Răng. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 26/7/72020)

Treo bẹo - hình thức quảng bá độc đáo của người dân ở chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao