VOV2 - Với đồng bào Dao, việc cưới hỏi tuy diễn ra trong khuôn khổ 2 gia đình nhưng có sự đóng góp to lớn của cả làng bản. Nghi thức cưới hỏi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống, nổi bật nhất là nghi lễ, các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. (Chương trình ngày 26/8/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung