VOV4.VN - Với số dân khoảng 500 người, đồng bào dân tộc Cao Lan ở huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh còn lưu giữ nhiều giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc như: xình ca (còn gọi là hát xướng cọ) đối đáp giao duyên nam nữ, trang phục và lễ cưới truyền thống. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 27/9/2020)


Người Cao Lan sinh sống ở nhiều tỉnh. Ở Yên Sơn, Quyên Quang, nhiều nét văn hóa được đồng bào gìn giữ đến ngày nay. Ảnh: yenson.gov.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao