VOV2 - Ở khắp mọi miền đất nước ta, dường như lễ hội dân gian nào cũng không thể thiếu tiếng trống. Trống đã đi vào đời sống, trở thành nhạc cụ không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. (Chương trình ngày 30/12/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung