VOV4.VN - Ngôi nhà truyền thống của người Tày ở Cao Bằng là nhà sàn. Nhà sàn của đồng bào thường là thưng ván, cót, trát vách xung quanh hoặc tường trình hay xây đá. Chính vì vậy, so với nhà sàn của một số dân tộc, nhà sàn của người Tày ở Cao Bằng có nét độc đáo và mang vẻ đẹp riêng. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 30/10/2019)

Nhà sàn người Tày lợp bằng ngói âm dương, 2 mái cân nhau. Ảnh KT

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung