VOV4.VN - Khi có trẻ chào đời, tùy điều kiện từng gia đình, người Cao Lan sẽ tổ chức nghi thức đầu tiên trong vòng đời cho trẻ đó là đặt tên. (Chương trình ngày 31/8/2020)


Người Cao Lan ở Tuyên Quang. Ảnh: dulichtuyenquang.gov.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao