logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

 

VOV4.VN - Bài then ATK nhớ Bác ca ngợi về quê hương Định Hóa, Thái Nguyên, do nghệ nhân then Nguyễn Thị Xuyến, người Tày, ở xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (hiện đang quản lý nhà Tày tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam) thể hiện.

Mã Nhúng:

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)