Sáng tác: Bá Lân

 

Thể hiện: Châu Trường Lưu, Đoàn ca múa nhạc Ninh Thuận

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung