Cập nhật ngày: 12/12/2018

VOV4.VN - Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận năm 2018.

 

Năm 2018, UBMTTQ Việt Nam  5  tỉnh Tây Nguyên, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo đúng tiến độ đề ra; coi trọng các nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp có hiệu quả với chính quyền và các ngành chức năng.

MTTQ các tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương; công tác tuyên truyền vận động tập hợp, củng cố mở rộng tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên được chú trọng; các hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng, nội dung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua yêu nước…

Đặc biệt, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay gắn với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng đến từng khu dân cư, lan tỏa, tác động tích cực nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng trong toàn xã hội.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cho thấy các mô hình mới phát huy được sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần sáng tạo của nhân dân các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên. Những mô hình do Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì xây dựng đã tạo được sinh khí trong công tác mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự xã hội của từng địa phương.

(Niềm vui được mùa của một người dân Tây Nguyên- Ảnh VOV)

Đó là các mô hình giáo xứ an toàn “sáng, xanh, sạch, đẹp” của tỉnh Lâm Đồng có mô hình; mô hình điện thắp sáng an ninh của tỉnh Đăk Nông; mô hình vận động Quỹ vì người nghèo của tỉnh Đăk Lăk. Tỉnh Gia Lai có những mô hình hết sức hiệu quả như là mô hình cải tạo vườn tạp, rồi mô hình nuôi bò cái sinh sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Kon Tum có các mô hình sinh kế để hỗ trợ cho người nghèo.v.v.”/.  

Khoa Điềm/VOV Tây Nguyên

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung