logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

Tập ảnh:Chợ xuân

Tập ảnh:Trang sức bạc của núi rừng Tây Bắc

Tập ảnh:Tấm áo xanh của núi

Tập ảnh:Việt Nam đất nước-con người

Tập ảnh:Thoáng miền xa

Tập ảnh:Ẩm thực vùng cao

Tập ảnh:Những bông hoa biết đi

Tập ảnh:Nhà sàn Tây Bắc

Tập ảnh:Những khối đá cổ kính

Tập ảnh:Người Hà Nhì

Tập ảnh:Cồng chiêng Tây Nguyên

Tập ảnh:Duyên dáng Champa

Tập ảnh:Dinh thự nhà họ Vương

Tập ảnh:Mùa hoa tam giác mạch

Tập ảnh:Nơi lưu giữ thời gian

Tập ảnh:Những ''cây nấm'' khổng lồ

Tập ảnh:Bước lên chín tầng mây

Tập ảnh:Xuân về trên các bản vùng cao

Tập ảnh:Mùa xuân Hà Giang

Tập ảnh:Chợ vùng cao

Tập ảnh:Tết người Mông ở Hang Kia

Tập ảnh:chợ phiên

Tập ảnh:Bé người Mông tự làm ruộng bậc thang, hầm trú ẩn

Tập ảnh:Trò chơi trẻ em vùng cao

Tập ảnh:Hoa Mộc Châu

Tập ảnh:Nụ cười trẻ thơ

Tập ảnh:" Tuyết " trắng bay lên từ đất

5:00-5:15 - Tơdrá kôh hlá cơ-Tơdrá VOV4-Pơtâng tối chôu tơpui-Nâl Xuăn
5:15-6:00 - Rơngêi-ting ting Sêdang
6:00-6:30 - Tơdroăng nếo ai VOV1 nâl Xuăn
6:30-6:40 - Tơdroăng nếo ai nâl Êđê
6:40-6:50 - Tơdroăng nếo ai nâl Jarai
6:50-7:00 - Tơdroăng nếo ai nâl Bahnar
7:00-7:10 - Tơdroăng nếo ai nâl Sêdang
7:10-7:20 - Tơdroăng nếo ai nâl K’ho
7:20-7:30 - Tơdroăng nếo ai nâl M’nông
7:30-8:15 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Jarai
8:15-9:00 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Bahnar
9:00-9:45 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Sêdang
9:45-10:30 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Êđê
10:30-11:15 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl K’ho
11:15-12:00 - Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl M’nông
12:00-12:30 - Tơdroăng nếo ai a Tây Nguyên nâl Xuăn
12:30-12:45 - Pơtâng tối chôu, nâl Sêdang
12:45-13:30 - Rơngêi-ting ting Sêdang
13:30-14:00 - Nâl Thái
14:00-14:30 - Nâl Mông
14:30-15:15 - Nâl Jarai
15:15-16:00 - Nâl Êđê
16:00-16:45 - Nâl Bahnar
16:45-17:00 - Pơtâng tối chôu, nâl Xuăn
17:00-17:30 - Tơdroăng nếo ai a Tây Nguyên, nâl Xuăn
17:30-18:00 - Hơdruê 3 kơpong
18:00-18:45 - Tơdroăng nếo ai VOV1, nâl Xuăn
18:45-19:30 - Nâl K’ho
19:30-20:00 - Nâl Mông
20:00-20:30 - Nâl Thái
20:30-21:15 - Nâl Sêdang
21:15-22:00 - Nâl M’nông
22:00-22:30 - Pơtâng tối chôu tơpui, nâl Xuăn-Tâi chôu tơpui-VOV4 koh pơ’lâng
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)