Tăng ngăn hâi: 2/7/2020


 

VOV4.Sêdang - Tíu xiâm séa ngăn pơreăng kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi, kong pơlê kố tối ai tơ’nôm môi ngế hlâ xua tro pơreăng kôk rơxok. Ngế ki mê cho Nguyễn Văn Nghĩa, kot mâ hơnăm 1958, ối a thôn 2, cheăm Ea Riêng, tơring M’Drak.

Ngế ki mê tro kôk a hâi lơ 23/6/2020 [ă gá xâu têa, xâu khía, oh tá vâ kâ hmê. Drêng djâ troh a Hngêi pơkeăng kân Kơpong Tây Nguyên, vâi khăm ngăn mơheăm [ă ăm hlo dương tính [ă pơreăng kôk rơxok. Ngế ki mê dế pơlât ‘na tơdroăng kôk, pâk ‘mot sơrôm [ă mâu pơkeăng ki ê. Troh lơ 27/6, ngế ki mê hiăng hlâ. Sap apoăng hơnăm troh nôkố, tung kong pơlê Dak Lak hiăng ai 5 ngế hlâ xua kôk rơxok. 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng