Tăng ngăn hâi: 17/2/2020

 

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tung pơla hdrối kố hía nah, vâ tơplâ mơdât tah lôi tơdroăng khôp ‘’Hmong’’, Ko\ng an kong pơlê Gia Lai hiăng tơru\m [ă khu râ, kơvâ cheăng, mâu kăn kong pơlê rơtế veăng tơmâng hnê mơhno kum kuăn pơlê hlê nhên tơdroăng ki hriăn pơlông djâ ‘na tơdroăng loi t^ng tiô khôp, lông kuăn pơlê pro tơdroăng ôh tá tro. Hlối tơru\m [ă mâu ngế kuăn pơlê loi nhoăm, mâu ngăn tơdroăng khôp, mâu jâ ch^ng, [ok xối, krâ pơlê [ă mâu nho\ng o hnê tối ăm mâu ngế ki kơtâu hmuâ tung kong lo tơbleăng a ngiâ vâ châ hơ-ui kơdroh tơdroăng xôi; tơru\m hnê mơhnôk, veăng kum, hnê mâu ngế ki mê lôi khôp ‘’Hmong’’ vâ kơ tơniăn pêi cheăng kâ.

Tung la ngiâ, mâu tíu pêi cheăng pơtối pêi tro tơdroăng tí tăng ‘nâi ple\ng ăm mâu kăn Ko\ng an, mâu tơring pơtối rak vế mâu tơdroăng cheăng kring vế, gak ngăn hnê mơhno tung tơring cheăm, mơdêk tơru\m hnê tối kuăn pơlê hbrâ rơnáu, vâ kuăn pơlê pôi tá tro hlôp khu ’mêi pơlông djâ.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng