Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 13/8, {inh đoân 15, Khu xiâm pơkuâ lêng pơxiâm po Hneăng hôp khu râ kăn roh má VIII, hneăng hơnăm 2020 – 2025, [a\ 193 ngế kăn veăng, teăng mâ ăm 2.500 ngế đảng viên tâi tâng {inh đoân. Tơbleăng kal kí tơbleăng hneăng hôp ăm ‘nâi, hneăng cheăng kố nah, Đảng ủy {inh đoân 15 hiăng hlê ple\ng, pêi pro kơtăng pơkâ, hnê mơhno dêi Đảng, Kuân u\i Tơnêi têa, Khu xiâm pơkuâ lêng; mơnhông tu\m tơdroăng, tơleăng mâu tơdroăng pá puât, pêi pro tơtro mâu pơkâ, túa cheăng; mơjiâng Đảng krúa le\m, ó rơdêi.

 

{inh đoân 15 tơku\m po hneăng hôp

 

Cho đông lêng pêi cheăng kâ kân má môi lâp plâi tơnêi a tíu tơkăng kong peăng kơnho\ng Tây Nguyên, 5 hơnăm kố nah, [inh đoân hiăng mơjiâng pro tơmeăm khoăng châ lối 9 rơpâu 300 rơtal liăn, châ xo vâ chê 7 rơpâu 900 rơtal liăn. Troăng pêi cheăng hneăng la ngiâ, Đảng [o# {inh đoân 15 po rơdâ mâu tơdroăng tơkêa bro tơru\m, hơ’leh tơdroăng cheăng tiô troăng mơjiâng hên tơmeăm khoăng tê mơdró, mơdêk ki dâi le\m tơmeăm khoăng, tơtro tiô pơkâ po rơdâ kơchơ tê mơdró. Pơkâ xiâm châ 9 rơpâu 800 rơtal liăn, châ xo 8 rơpâu 700 rơtal liăn.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng