Tăng ngăn hâi: 19/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Drêng troh Têt Lo hơnăm nếo 2021, kơxêi lơ 18/1, Khu pêi hnoăng cheăng xua Thiếu tươ\ng Lê Đức Thái - Kăn pho\ hnê ngăn Đảng ủy, Kăn xiâm pơkuâ Mố đo#i gak tơkăng kong pơkuâ djâ troăng hiăng lăm pôu, rơkâu Têt ăm mâu kăn pơkuâ kong pơlê Gia Lai. Mâu kăn kong pơlê Gia Lai hiăng tối ăm mâu kăn ‘na mâu tơdroăng cheăng pêi ki châ tơ-[rê dêi kong pơlê Gia Lai tung mâu tơdroăng cheăng rêh ối pơlê pơla, kring vế tơniăn tơkăng kong tung hơnăm 2020.

Hlối khe\n kơdeăn mâu hnoăng veăng ‘no ki mâu lêng tung kong pơlê, malối cho mố đo#i gak tơkăng kong châ pêi pro tơ-[rê tung hơnăm hdrối. Kăn pho\ hnê ngăn Đảng kong pơlê thế Khu pơkuâ ngăn Mố đo#i gak tơkăng kong Gia Lai tơbleăng tro mâu tơdroăng cheăng ki kal, malối tơdroăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 a tíu tơkăng kong.

Ing mê, veăng rơtế [ă Đảng bộ, mâu kăn [ă kuăn pơlê tung kong pơlê Gia Lai mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla, kring vế tơniăn tơnêi têa –kring vế tíu tơkăng kong.

 

 Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định