Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


VOV4.Sêdang – A Lâm Đồng, klêi kơ’nâi môi pơla ôh tá ai pơrea\ng, pơrea\ng châi klêa chu Châu Phi hiăng vêh xông tâ tú a khu chu dêi 1 rơpo\ng păn a cheăm An Nhơn, tơring Dà Teh. Pơtối mê, pơrea\ng châi klêa chu Châu Phi châ hlo a rơpo\ng pôa Lục Văn Nhật, a thôn 4, cheăm An Nhơn, tơring Dà Teh [a\ tâi tâng khu chu 21 to tro tâ pơrea\ng [a\ hlâ. Tâng tơbleăng dêi kuăn pơlê, kơvâ pơlât mơnăn kong pơlê Lâm Đồng hiăng tơru\m xo chu ki pơrea\ng pơtroh kơ koan xiâm pơlât mơnăn kơpong V vâ séa ngăn [a\ châ hlo dương t^nh [a\ pơrea\ng châi klêa chu Châu Phi.

Drêng ai tơdroăng pơrea\ng xông tâ tú, Vi [an kong pơlê Lâm Đồng hiăng ai mơ-éa hnê mơhno mâu khu cheăng, kơvâ cheăng, Vi [an mâu tơring, pơlê kong kơdrâm thăm mơdât tơdroăng tê, kơdê siê chêh, pơto chu [a\ hơ’nêh chu vâ hbrâ mơdât pơrea\ng. Tơdrêng amê, pơxâu phak kơtăng mâu rơpo\ng pro xôi tung tơdroăng kơdê, siê chêh, tê chu tro tâ pơrea\ng lo pakong.

 

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định