Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Mâu kong têa ki kân tung kơpong Đông Âu, môi tiah Hungary, Ba Lan, kong têa Czëch pơrá ai môi tuăn hiâm ki krá kâk ôh tá vâ môi tuăn [ă tơdroăng pâ thế ki nếo vâ tơleăng mâu tơdroăng ki kuăn pơlê lo ing kong têa ê mot rêh ối tơniăn ton a kơpong kố. Pôa Victór Orban, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Hungary tối ăm ‘nâi, mâu troăng hơlâ ki pơkâ mê ôh tá bê rơdêi xuân ôh tá xê mâu troăng hơlâ ki nếo, phá tơ-ê vâ vêh tơtrâ mâu tơdroăng pơkâ ‘na túa tơ’mot mơngế ki lo ing kong têa ê, cho mâu ngế ki ối tung Khu tơru\m châu Âu.

Mê pôa Mateusz Morawiecki, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ba Lan tối ăm ‘nâi, pôa rơhêng vâ mơdât mâu tơdroăng kố ing xiâm rêi, ôh tá xê tăng troăng vâ tơtrâ mâu troăng hơlâ ‘na mơngế ki lo lăm rêh ối hmâng lơ vâ [ă dế trâm tơdroăng ôh tá tơniăn pơla mâu kong têa ối tung Khu tơru\m châu Âu tung mâu hơnăm hdrối mê hía nah.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định