Tăng ngăn hâi: 2/7/2020


 

VOV4.Sêdang - Jâ Angela Merkel, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Alơmăng hâi lơ 1/7 tơbleăng, Khu tơru\m châu Âu kal hbrâ rơnáu ăm tơdroăng ki ôh tá châ rơhéa tung tơpui tơno [ă Ănglê ‘na tơru\m cheăng tê mơdró nếo klêi kơ’nâi tơdroăng dêi Brexit (Ănglê lo ing EU). Tiô jâ Merkel tối, tơpui tơno kal châ pêi pro re\ng vâ châ rơhéa tung tơkêa a rơnó khía rơxăm hơnăm kố ki péa pâ mơni kô châ k^ tơkêa a mơ’nui hơnăm.

Ănglê prếi EU nôkố dế tơpui tơno vâ tí tăng môi tơdroăng tơkêa tơniăn krê tung tê mơdró nếo klêi kơ’nâi Ănglê lo ing EU. Maluâ, bu ối to lâi khế ‘nôi cho péa pâ kô mơgêi rôh hơleh, la klêi kơ’nâi hên rôh tơpui tơno, péa pâ tá hâi kâi pro kơdroh mâu tơdroăng ki ôh tá môi tuăn tung túa tơmiât ‘na mâu tơdroăng ki kân.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng