Tăng ngăn hâi: 24/11/2020

 


3.VOV4.Sêdang - Hâi lơ 23/11, jâ  Jacinda Ardern, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa New Zealand hiăng ai rôh krếo phôn kơ pôa  Joe Biden, ngế ki châ hlá tơbeăng Mih tối cho Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih tơpui tơno ‘na mâu tơdroăng mơdêk tơru\m cheăng pơla New Zealand [ă Mih tung la ngiâ.

Jacinda Ardern, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa New Zealand ăm ‘nâi, tung rôh krếo phôn, jâ hiăng tơpui [ă pôa Joe Biden ‘na pơreăng kân Covid-19, tơdroăng ki pôa Joe Biden tối vâ pêi pro ahdrối nôkố. Pak^ng mê, tung rôh krếo phôn mê, péa ngế kăn xiâm xuân tơpui ‘na hyôh kong prâi hơ’leh, mơdêk hên troăng hơlâ cheăng, mơhnhôk môi tuăn dêi rơpó [ă pơtối rak vế tơdroăng ki le\m tro tung kơpong Ấn Độ - Thái Bình Dương kring vế tơniăn [ă hơniâp le\m.

 

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định