Tăng ngăn hâi: 24/9/2020


 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/9, a kong pơlê Tiền Giang, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn hiăng séa ngăn tơdroăng hơ’leh pêi chiâk a cheăm Hiệp Đức, tơring Cai Lậy, kong pơlê Tiền Giang, pơlê xiâm ki pêt hên plâi dêi lâp tơnêi têa. Tối [ă kuăn pơlê ‘na tơdroăng ki xahpá pơloăng mơnúa xua tơdjâk dêi hyôh kong prâi hơ’leh, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối, Đảng, Tơnêi têa hlê ‘na tơdroăng kố, pơtroh rơkong kơ-êng, mơhnhôk kuăn pơlê mơ-eăm tơkâ luâ xahpá’’.

 

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa séa ngăn tơdroăng hơ’leh pêi chiâk a Tiền Giang

 

 

Tơmâng xo tơdroăng hnê khe\n dêi kuăn pơlê, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối, kal tí tăng ‘nâi ple\ng râ tơnêi têa ‘na mơdât têa xăng po lân. Tung la ngiâ, tơdroăng têa xăng po lân kô ó tâ mê tơdroăng têa ki ki le\m xuân kal há. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơcháu ăm khu xiâm ngăn ‘na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê rơtế [ă mâu kơ koan ki tơdjâk troh tí tăng ‘nâi ple\ng luât pơkâ to\ng kum kơpong ki tro tơdjâk xua kong prâi, têa xăng po lân.

Peăng xêi, pôa Nguyễn Xuân Phúc pêi cheăng [ă 13 to kong pơlê kơpong tơbăng kroăng Cửu Long ‘na hbrâ ví kong tô mơdrăng, têa xăng po lân a rơnó mơdrăng hơnăm 2020-2021.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định