Tăng ngăn hâi: 21/10/2020


  VOV4.Ssêdang -Linda Reynolds, Ngế xiâm ngăn ‘na lêng kong têa Australia hiăng ai roh tơpui tơno [ă pôa Kishi Nabuo, ngế xiâm pơkuâ ngăn lêng kong têa Nhuk a Tokyo vâ tơpui tơno mâu tơdroăng tơru\m cheăng tung kơvâ cheăng lêng kring vế, gak ngăn, tung mê, ai tơdroăng kring vế a Biển Đông. Tung rôh tối tơbleăng tơdjuôm, péa pâ tối nhên ki kal dêi tơdroăng rak vế tơniăn krê a têa kơx^, troăng tơ-[ai [ă ăm ‘nâi kô pơtối tơru\m krá tơniăn vâ rak vế, kring ngăn tung kơpong kố.

A rôh hôp, péa pâ hiăng môi tuăn kho\m mơ-eăm mơdêk tơru\m cheăng trâu hngế tâ tung kơvâ cheăng lêng, tung mê, rak vế mâu rôh hriâm lêng tơdjuôm [ă tơdroăng ki pơtroh mâu ngế cheăng, tơdrêng amê hnối pơtối tơru\m krá [ă Mih [ă mâu kong têa ki ê tung kơpong Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định