Tăng ngăn hâi: 20/1/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 19/1, pôa Phạm Bình Minh, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa, Ngế xiâm tơpui kâ tơnêi têa hiăng tơpui phôn [a\ Ngế xiâm (má péa) pôa Dato Erywan Pehin Yusof, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Brunei. Ing tơdroăng ‘’Pin tơmâng, pin hbrâ, pin mơnhông tơtêk kro mơdro\ng’’, pôa Dato Erywan Pehin Yusof hiăng tối ‘na troăng prôk la ngiâ [a\ kơjo tung hơnăm Kăn xiâm hnê ngăn ASEAN 2021, tung mê, mơhnhôk mơjiâng pro tơmiât pêi ăm ASEAN klêi kơ’nâi 2025, thăm tơru\m cheăng tu\m têk, tơniăn kơpong tiô luât [a\ mơjiâng mâu troăng tơmiât pêi la ngiâ tơru\m cheăng tơmiât troh kuăn pơlê.

Rơkâu kong têa Brunei pơxiâm pôu râng hnoăng cheăng Kăn xiâm hnê ngăn ASEAN hơnăm 2021, pôa Phạm Bình Minh mơnhên Việt Nam kô môi tuăn [a\ tơru\m krá tơniăn [a\ Brunei vâ pêi pro tơdroăng [lêi trâng mâu pơkâ, troăng tơmiât pêi rơkê pơkâ mơ’no tung hơnăm 2021.

 

            A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định